در حال بارگذاری
به گـارنـِـت خوش آمدید

شرایط و مقررات

توافقنامه اپلیکیشن گارنت

ویژه پذیرندگان

۱) مطابق این موافقتنامه که ما بین اپلیکیشن گارنت و پذیرندگان گارنت منعقد می‌شود طرفین توافق می کنند که طبق مفاد و شرایط ذیل با یکدیگر همکاری کنند و این مفاد و شرایط برای طرفین لازم الاجرا بوده و شرط لازم و جزء لاینفک همکاری طرفین می باشد.

۲) از آنجا که تمامی اطلاعات مربوط به پذیرنده و نحوه و شرایط فعالیت آن توسط خودپذیرنده و نماینده آن اظهار و ثبت می شود، پذیرنده متعهد می شود که تمامی اطلاعات را با صداقت و صحت کامل اظهار و ثبت نماید و هرگونه مغایرت یا اشکال در اطلاعات ثبت شده عمداً یا سهواً بر عهده پذیرنده و نماینده وی بوده و گارنت هیچ مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. گارنت در ویرایش مطالب مجاز است.

۳) پذیرنده و نماینده وی متعهد می شوند که تاسیس مرکز و فعالیت آن مطابق با قوانین وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط بوده و از حیث محتوای فعالیت و قیمت و غیره نیز کاملا مطابق با قانون بوده و هیچگونه تخلفی از این بابت وجود ندارد و نخواهد داشت و در صورت وجود یا اثبات هرگونه تخلف هیچگونه مسئولیتی متوجه گارنت نبوده و مسئولیت آن برعهده پذیرنده و نماینده وی خواهد بود و نیز قوانین جاری مربوطه بر هرگونه توافق طرفین ارجحیت داشته و در صورت وجود یا اثبات تعارض بین توافقات فوق الذکر و قوانین مربوطه، بندهایی از توافق که معارض با قوانین باشد به صورت خود به خود ابطال خواهد شد.

۴) از آنجا که گارنت صرفاً وظیفه معرفی پذیرنده به کاربران و نوبت گیری اینترنتی را برعهده دارد و در هیچ یک از مراحل درمانی و پزشکی نقشی ندارد، لذا در صورت بروز هرگونه تخلف یا عارضه پزشکی، هیچ مسئولیتی نخواهد داشت.

۵) کلیه خدمات مشاوره ای گارنت و کارشناسان وی برای پذیرنده ها رایگان خواهد بود.

۶) گارنت برای عضویت پذیرنده ها در سایت و اپلیکیشن خود و نمایش اطلاعات پذیرنده ها در سایت خود برای کاربران هیچگونه مبلغی دریافت نمی کند.
۷) گارنت هیچگونه وجهی از کاربران خود که برای مراجعه حضوری به پذیرنده ها معرفی می شوند، دریافت نمی کند و پذیرنده موظف است با مراجعین تسویه حساب نماید و گارنت هیچ مسئولیتی در رابطه با وصول مطالبات پذیرنده ها از مراجعین ندارد و نیز در صورت توافق پذیرنده با مراجعین برای دریافت وجه خدمت به صورت اقساط، پذیرنده باید با گارنت به صورت نقدی و در زمان ذکر شده در این موافقتنامه تسویه نماید.
تبصره: در صورت تمایل کاربر (مراجع) پذیرنده موظف است کل یا بخشی از کل وجه خدمت/ خدمات را از طریق کیف پول وی دریافت نماید.
۸) پس از مراجعه حضوری کاربران گارنت به پذیرنده، ۹ درصد از مبلغ دریافت شده که باید تمامی وجه خدمات -که توسط خود پذیرنده در اپلیکیشن اظهار شده است- باشد، حداکثر تا ساعت ۱۲ ظهر روز بعد توسط پذیرنده به حساب گارنت واریز خواهد شد. در صورت عدم پرداخت مبلغ مذکور در زمان ذکر شده، گارنت مجاز است قرارداد خود را با پذیرنده فسخ یا صفحه پذیرنده را مسدود کند و ضمن پیگیری مطالبات خود از طریق مراجع قانونی یا وصول آن از مطالبات احتمالی پذیرنده از گارنت، پذیرنده را به عنوان مرکز متخلف به کاربران معرفی کند و جریمه های دیگری را به صلاحدید خود برای پذیرنده اعمال کند.

۹) تمامی فعالیت های مربوط به گارنت و تعامل با آن توسط پذیرنده ها اعم از مالی و ….باید صرفاً از طریق سایت گارنت انجام شود و هرگونه فعالیت و تعامل خارج از آن رسمی و قانونی نخواهد بود. همچنین تمامی هماهنگی ها و ارتباطات گارنت با پذیرنده صرفاً با فردی که به عنوان نماینده پذیرنده معرفی شده است، انجام می شود و فرد دیگری به رسمیت شناخته نمی شود.

۱۰) پذیرنده متعهد می شود اوقات و ایامی را که به عنوان ساعات کاری خود در اپلیکیشن گارنت ثبت کرده است، علی الخصوص تاریخ و ساعاتی را که به کاربران وقت قطعی داده است، خدمت ارائه کند و در این ساعات تلفنی نیز پاسخگوی گارنت و کاربران باشد و در صورت عدم ارائه خدمت در وقت معین شده شامل جرائم تعیین شده توسط گارنت به شرح ذیل می گردد:
الف) تذکر شفاهی یا کتبی
ب) جریمه نقدی پذیرنده
ج) کاهش سطح همکاری با پذیرنده
د) کاستن از امتیاز پذیرنده در سایت
ه) معرفی پذیرنده به کاربران به عنوان پذیرنده متخلف یا کم کیفیت
و) مسدود کردن صفحه پذیرنده
ز) فسخ یک طرفه قرارداد.

۱۱) از آنجا که نام کاربری و رمز عبور اختصاصی از طرف گارنت در اختیار نماینده پذیرنده قرار می گیرد، حفظ این نام کاربری و رمز عبور برعهده نماینده پذیرنده بوده و از آنجا که هرگونه تغییر و ویرایش در اطلاعات پذیرنده و استفاده از گارنت منوط به داشتن نام کاربری و رمز عبور می باشد، لذا هرگونه سوءاستفاده و استفاده نادرست و غیره برعهده نماینده پذیرنده خواهد بود.

۱۲) از آنجا که گارنت تحت مقررات مربوطه در کشور فعالیت می کند، گارنت به تبع تغییر قوانین و مقررات مربوطه یا ابلاغها و تذکرات قانونی دستگاههای مربوطه می تواند مفاد تفاهم نامه خود را تغییر دهد و از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.

۱۳) گارنت می تواند این تفاهمنامه را به صورت یک طرفه فسخ کند و از این جهت مسئولیتی نخواهد داشت و هیچ ادعایی از طرف پذیرنده مسموع و قابل طرح نخواهد بود.
تبصره: امکان اعلام توقف ساعات کار، فسخ موقت یا فسخ دائم تفاهمنامه برای پذیرنده محفوظ است.

۱۴) رتبه بندی و امتیاز دهی به پذیرنده ها بر اساس تشخیص گارنت و کارشناسان آن خواهد بود و نیز می تواند این امتیازات و رتبه بندی را در سایت و در معرض دید کاربران قرار دهد.

۱۵) گارنت می تواند نظر کاربران خود در رابطه با پذیرنده ها را در سایت و اپلیکیشن خود منتشر کند و پذیرنده نیز امکان پاسخگویی به این نظرات را خواهد داشت.

۱۶) از آنجایی که در گارنت نوبت گیری کاربران به صورت اینترنتی انجام می پذیرد، پذیرنده موظف است در ساعات کاری حداکثر تا یکساعت بعد از ثبت درخواست کاربر و در ساعات غیرکاری تا یک ساعت پس از آغاز نوبت کاری بعدی، به درخواست کاربران مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش پاسخ دهد و درصورت تاخیر در این مهم، شامل جریمه های مذکور در بند ۱۰ این موافقتنامه خواهد شد.

۱۷) در صورتی که پذیرنده درخواست نوبت کاربر را تایید کند، به هیچ وجه حق فسخ نوبت کاربر را ندارد. در صورت فسخ نوبت توسط پذیرنده، شامل جریمه های زیر می شود:

الف) در صورت فسخ نوبت تا قبل از ۷۲ ساعت مانده به ساعت تایید شده، پذیرنده شامل هیچ جریمه ای نمی شود ولی در صورت تکرار فسخ نوبت ها این رفتار بی نظمی تلقی شده و در رتبه بندی امتیاز پذیرنده موثر خواهد بود.

ب) از ۷۲ ساعت تا ۲۴ ساعت مانده به ساعت مقرر در صورتی که نوبت کاربر فسخ شود، مبلغ پنجاه هزارتومان از حساب پذیرنده کسر و به کیف پول کاربر انتقال خواهد یافت.
ج) از ۲۴ ساعت تا ۸ ساعت مانده به ساعت مقرر در صورتی که نوبت کاربر فسخ شود، مبلغ یکصد هزارتومان از حساب پذیرنده کسر و به کیف پول کاربر انتقال خواهد یافت.

د) از ۸ ساعت مانده به ساعت مقرر به بعد در صورتی که نوبت کاربر فسخ شود، مبلغ یکصد و پنجاه هزارتومان کسر و به کیف پول کاربر انتقال خواهد یافت.

تبصره) در مواقع اضطراری مانند بلایای طبیعی و جنگ و انقلابات و شرایط اظطراری این جرائم اعمال نمی شود.

۱۸) پذیرنده موظف است تمامی کاربران گارنت را صرفاً از طریق اپلیکیشن پذیرش نماید حتی در مراجعات و نوبت های بعدی و همچنین موظف است مبلغ قیمت خدمت را بلافاصله پس از اتمام خدمت در اپلیکیشن گارنت ثبت و فاکتور صادر نماید.

۱۹) در صورتی که پذیرنده اقدام به پذیرش کاربران گارنت خارج از سامانه نماید یا به هر دلیل اعم از عمدی یا سهوی فاکتور ایشان را در سامانه ثبت نکند یا در رقم فاکتور مغایرتی با مبلغ دریافتی وجود داشته باشد، گارنت می تواند تمام جریمه های ذکر شده در بندهای سابق را اعم از فسخ قرارداد و غیره در حق پذیرنده اعمال کند و همچنین پذیرنده را به مبلغ فاکتور مذکور جریمه کند و این جریمه را از طریق مراجع قانونی مطالبه کند.

۲۰) پذیرنده حق واگذاری خدمت کاربر را به غیرندارد و همچنین هر خدمت باید صرفاً توسط فردی که توسط کاربران در سامانه انتخاب و به تایید پذیرنده رسیده انجام پذیرد.

۲۱) پذیرنده موظف است نسبت به شکایات کاربران حداکثر تا ۲۴ ساعت پاسخگو باشدو در غیر این صورت گارنت می تواند جریمه های ذکر شده در بندهای سابق را در مورد پذیرنده اعمال کند.

۲۲) در صورت بروز هرگونه تغییر در شرایط پذیرنده یا کادر درمانی، وسایل و تجهیزات و آدرس و ساعت کار و… باید سریعاً پذیرنده از طریق حساب کاربری خود، تغییرات را در اپلیکیشن اعمال کرده و به صورت تلفنی و یا تیکت نیز مراتب را به پشتیبانی گارنت اطلاع دهد. در غیر این صورت، کلیه مسئولیت بر عهده پذیرنده خواهد بود.

۲۳) مدت این قرارداد نامحدود و تا زمان توافق طرفین خواهد بود.

مشتریان ما با دسترسی به کامل ترین جزئیات خدمات سلامت، بهترین و مناسب ترین ارائه دهنده خدمت را از میان متنوع ترین و کامل ترین بانک اطلاعاتی انتخاب می کنند و از مزایای ویژه مشتریان گارنت برخوردار می شوند.

تماس با پشتیبانی